Over het Leesoffensief

Recent onderzoek toont aan dat de leesvaardigheid van kinderen en leerlingen in Nederland de laatste jaren sterk achteruitloopt, ook in Limburg. Dit heeft gevolgen voor hun schoolprestaties, kansen in het vervolgonderwijs en deelname aan de maatschappij. Ook heeft het impact op de kenniseconomie. De maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid zijn ruim 1,1 miljard per jaar. Omgerekend betekent dit voor Limburg verhoudingsgewijs €90 miljoen.

De alarmerende rapporten over hoe de lees- en taalvaardigheid van leerlingen achteruitgaat, zijn voor het Limburgs Leesoffensief de reden om tot actie over te gaan. Daarbij ligt een belangrijke rol voor Limburgse scholen in het bestrijden van leesachterstanden. Maar ook de Limburgse bibliotheken spelen daarbij een belangrijke rol. Veel bibliotheken geven lokaal al gehoor aan het leesoffensief, meestal samen met het onderwijs.

De aanpak: ‘Het Limburgs Kwartiertje’

Het Limburgs Leesoffensief introduceert: ‘Het Limburgs Kwartiertje’, een initiatief van Cubiss, de Limburgse bibliotheken en de Provincie Limburg. Een oproep aan het onderwijs om minimaal een kwartier per dag vrij te lezen in de klas. Waar bibliotheken de scholen graag bij helpen met de expertise en kennis die zij hebben.

Het Limburg Kwartiertje wordt niet alleen gevormd door middel van een campagne en ludieke ‘Leesestafette’, maar biedt ook inhoudelijke ondersteuning aan het onderwijs met diverse symposia en kennissessies over leesbevordering.
Meer weten? Neem contact op met Nicole Samson, projectleider bij Cubiss.
n.samson@cubiss.nl