Voortgezet onderwijs

Roep om integrale aanpak en structurele middelen

Resultaten PISA-onderzoek bekend

De leesvaardigheid van 15-jarigen is opnieuw fors gedaald, blijkt uit het nieuwe PISA-onderzoek. Dat was te verwachten. De resultaten benadrukken nogmaals de noodzaak om te blijven investeren in een geletterde samenleving. Gelukkig zijn er veel mooie initiatieven en interventies om het tij te keren. Om die te laten slagen, is het van belang dat de randvoorwaarden kloppen: een integrale aanpak, structurele middelen en een geborgde ketensamenwerking.

Lees hier de volledige blog