Voortgezet onderwijs

Bouwen aan leesbevordering - in het voorgezet onderwijs

Lezen is van groot belang voor een goede taalbeheersing. Wie goed kan lezen, behaalt aantoonbaar betere schoolresultaten en heeft daarna veel meer kans op het vinden van een passende plek in onze maatschappij. Goed kunnen lezen leidt tot meer kennis van de wereld en dus tot het kritischer kunnen omgaan met alle informatie die er, via veel verschillende media, om ons heen te vinden is. In een wereld waarin er informatie in overvloed is, is dat een belangrijke vaardigheid die we onze jongeren moeten aanleren. Bekijk hier de brochure